Bagermester Johan Frederik Aschengreens Legat

Ansøgningsfrist er: 1. april 2022

Om Legatet

Legatets midler anvendes til fordel for trængende fysisk handicappede børn eller unge, enten gennem direkte uddeling af legatet til enkelt personer, eller ved tilskud til institutioner, som vil påtage sig midlernes anvendelse i overensstemmelse med det nævnte formål.

lillebilled

Sådan ansøger du

Ansøgninger kan ske i 3 forskellige kategorier:

Trængende, fysisk handicappede børn (5-17 år)

Trængende, fysisk handicappede unge (18-30 år)

Institutioner/organisationers arbejde med fysisk handicappede (5-30år) 

Ansøgningsfristen for legatet er d. 1. april 2022.

Spørgsmål vedrørende ansøgning kan rettes til Legtets administration på mail administartionen@aschengreenslegat.dk.

Spørgsmål vedrørende tekniske forhold kan rettes til support@grantcompass.com.

https://www.legatbogen.dk/bagermester-johan-frederik-aschengreens-legat/stoetteomraade/8943

Kan jeg ansøge på andre måder?

Ansøger er naturligvis også velkommen til at sende en ansøgning som traditionel e-mail til Administrationen@AschengreensLegat.dk. Husk også her at medsende dokumentation som ovenfor nævnt.

Ansøgningen kan ligeledes sendes som almindelig post. Adressen er da:

Ingemann & Partnere ApS
Granbakken 51
DK-3400 Hillerød

ANSØG (1)