Bagermester Johan Frederik Achengreens Legat

Ansøgningsfrist er: 1. april 2021

Om Legatet

Legatets midler anvendes til fordel for trængende fysisk handicappede børn eller unge, enten gennem direkte uddeling af legatet til enkelt personer, eller ved tilskud til institutioner, som vil påtage sig midlernes anvendelse i overensstemmelse med det nævnte formål.

lillebilled

Sådan ansøger du

Ønsker du at søge kan du gøre det ved at udfylde legatets ansøgningsformular.

Er ansøger en person bedes dokumentation fra læge om handicappets art og din seneste årsopgørelse vedhæftes. Er du under 18 år, skal årsopgørelser fra alle i husstanden indsendes.

Er ansøger en Institution eller en Forening bedes budget for anvendelsen medsendt

Ansøgningsfristen for legatet er d. 1. april 2021.

Du kommer til ansøgningskemaet ved at trykke på knappen:

Kan jeg ansøge på andre måder?

Ansøger er naturligvis også velkommen til at sende en ansøgning som traditionel e-mail til Administrationen@AschengreensLegat.dk. Husk også her at medsende dokumentation som ovenfor nævnt.

Ansøgningen kan ligeledes sendes som almindelig post. Adressen er da:

Ingemann & Partnere ApS
Granbakken 51
DK-3400 Hillerød

ANSØG (1)