Bagermester
Johan frederik aschengreens legat

Ansøgningsfrist
d. 01 april 2023

Sådan ansøger du

Ansøgningsfristen for legatet er d. 1. april 2023. Ansøgninger kan ske i 3 forskellige kategorier:

Børn og unge (5-17 år)

Unge (18-30 år)

Institutioner/organisationer

Spørgsmål vedrørende ansøgning kan rettes til Legatets administration på mail administartionen@aschengreenslegat.dk. Spørgsmål vedrørende tekniske forhold kan rettes til support@grantcompass.com.

Læs mere om legatet ved at klikke på knappen nedenfor:

Kan jeg ansøge på andre måder?

Ansøger er naturligvis også velkommen til at sende en ansøgning som traditionel e-mail til Administrationen@AschengreensLegat.dk. 

Husk også her at medsende dokumentation som ovenfor nævnt. 

Ansøgningen kan ligeledes sendes som almindelig post. Adressen er da:

Ingemann & Partnere ApS


Granbakken 51


DK-3400 Hillerød

Om legatet

Legatets midler anvendes til fordel for trængende fysisk handicappede børn eller unge, enten gennem direkte uddeling af legatet til enkelt personer, eller ved tilskud til institutioner, som vil påtage sig midlernes anvendelse i overensstemmelse med det nævnte formål.